Ένας αλγόριθμος με είσοδο σκέψεις, εμπνεύσεις και ιδέες και έξοδο άρθρα, διαπιστώσεις και συμπεράσματα.

Advertisement