Ακέραια διαίρεση – λύση

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Diver(a,b):ΑΚΕΡΑΙΑ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: a, b, ΠΗΛΙΚΟ
ΑΡΧΗ
 ΠΗΛΙΚΟ 0
 ΟΣΟ a>b ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 a a - b
 ΠΗΛΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ + 1
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 Diver ΠΗΛΙΚΟ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Moder(a,b):ΑΚΕΡΑΙΑ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: a, b, ΠΗΛΙΚΟ
ΑΡΧΗ
 ΠΗΛΙΚΟ 0
 ΟΣΟ a>b ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 a a - b
 ΠΗΛΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ + 1
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 Moder a
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Advertisement