Ο αλγόριθμος του Ευκλείδη

Ο Ευκλείδης από την Αλεξάνδρεια (~ 325 π.Χ. – 265 π.Χ.), ήταν Έλληνας μαθηματικός, που δίδαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, περίπου κατά την διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄ (323 π.Χ. – 283 π.Χ.). Στις μέρες μας είναι γνωστός ως ο «πατέρας» της Γεωμετρίας.

Εφηύρε έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό του Μεγίστου Κοινού Διαιρέτη (Greatest Common Divisor – GCD) δύο ακεραίων α, β. GCD(α,β).

Απέδειξε ότι:

GCD(α,β) = GCD(β,α MOD β)

Όπου MOD είναι το modulo, δηλαδή το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης.

Με αποτέλεσμα να προκύψει ο εξής αλγόριθμος:

Αλγόριθμος Ευκλείδης
 Διάβασε α, β
 Αν α>β τότε
 max α
 min β
 Αλλιώς
 max β
 min α
 Τέλος_αν
 υ max MOD min
 Όσο υ>0 επανάλαβε
 temp max
 max min
 min temp MOD min
 υ min
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε max
Τέλος Ευκλείδης

 

Ο παραπάνω αλγόριθμος θα μπορούσε να γίνει ως εξής με χρήση αναδρομής (ricursion):

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ gcd(α,β): ΑΚΕΡΑΙΑ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β, Υ
ΑΡΧΗ
 Υ max(α,β) MOD min(α,β)
 ΑΝ Υ=0 ΤΟΤΕ
 gcd min(α,β)
 ΑΛΛΙΩΣ
 gcd gcd(min(α,β), max(α,β) MOD min(α,β))
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ max(α,β): ΑΚΕΡΑΙΑ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β
ΑΡΧΗ
 ΑΝ α>β ΤΟΤΕ
 max α
 ΑΛΛΙΩΣ
 max β
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ min(α,β): ΑΚΕΡΑΙΑ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α, β
ΑΡΧΗ
 ΑΝ α<β ΤΟΤΕ
 min α
 ΑΛΛΙΩΣ
 min β
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Advertisement