Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Πανελλαδικές 2015 – Ημερήσιο Γενικό Λυκειο

M.Sc. Νίκος Παπαθεοδούλου – ΠΕ19 – npapath@gmail.com

Θέμα Α

Α1. 1 = Σ, 2 = Σ, 3 = Λ, 4 = Σ, 5 = Λ

Α2.α υπολογιστικά, απόφασης, βελτιστοποίησης

Α2.β 1. βελτιστοποίησης, 2. απόφασης, 3. υπολογιστικό

Α3.α Απαιτούνται 2 δείκτες, ο front και ο rear. Ο front μας δείχνει τη θέση του στοιχείου που είναι έτοιμο για εξαγωγή και ο rear τη θέση του στοιχείου που μόλις εισήλθε.

Α3.β Ο δείκτης front, ο οποίος αυξάνεται κατά ένα.

Α4.α

λ λ + 2

 

Α4.β

Αν Χ > Υ τότε
 Αν Υ <> 1 τότε
  Ζ Χ/(Υ-1)
 Αλλιώς
  Ζ Υ/Χ
 Τέλος_αν
 Εμφάνισε Ζ
Τέλος_αν

 

Α5.α.
1.
ΧΧ + 2
2. Y(K+Λ+Μ)/3
3. A MOD 10 = 5
4. (B>=10)KAI(B<=99)

Α5.β.
1.
Η εντολή: Γράψε 22. Γράψε 1 στο Χ>15 – Γράψε 3 στο Χ<=15

Θέμα Β

Β1.α

B1.β

Αν Χ > 1 τότε
 Για Υ από Χ-2 μέχρι 0 με_βήμα -2
  Εμφάνισε Υ
 Τέλος_επανάληψης
Τέλος_αν

 

Β2. (1): 1 , (2): 2 , (3): 100 , (4): i , (5): > , (6): i – 1

Θέμα Γ

Γ.1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΓ
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΛΑ, ΕΛΒ, ΔΕΜ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΛΔΑ, ΠΛΔΒ
ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΛΑ, ΕΛΒ
 ΠΛΔΑ 0
 ΠΛΔΒ 0
 ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΕΜ
 ΟΣΟ ΔΕΜ <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΑΝ ΔΕΜ >ΕΛΑ ΚΑΙ ΔΕΜ > ΕΛΒ ΤΟΤΕ
   ΓΡΑΨΕ 'Προώθηση'
  ΑΛΛΙΩΣ
   ΑΝ ΕΛΑ >= ΕΛΒ ΤΟΤΕ
    ΕΛΑ ΕΛΑ -ΔΕΜ
    ΠΛΔΑ ΠΛΔΑ + 1
   ΑΛΛΙΩΣ
    ΕΛΒ ΕΛΒ - ΔΕΜ
    ΠΛΔΒ ΠΛΔΒ + 1
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΔΕΜ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΚΑΛΕΣΕ Γ2(ΠΛΔΑ, ΠΛΔΒ)
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Γ.2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Γ2(Α, Β)
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β
ΑΡΧΗ
 ΑΝ Α <> 0 ΚΑΙ Β <> 0 ΤΟΤΕ
  ΑΝ Α > Β ΤΟΤΕ
   ΓΡΑΨΕ 'Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β > Α ΤΟΤΕ
   ΓΡΑΨΕ 'Β'
  ΑΛΛΙΩΣ
   ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Θέμα Δ

Αλγόριθμος ΘέμαΔ
 Για i άπό 1 μέχρι 45
  Διάβασε ΤΙΤ[i]
  Για j από 1 μέχρι 7
   Διάβασε ΒΑΘ[i,j]
  Τέλος_επανάληψης
  sum[i] 0
  Για j από 1 μέχρι 7
   sum[i] sum[i] + ΒΑΘ[i,j]
  Τέλος_επανάληψης
  Εμφάνισε ΤΙΤ[i], ":", sum[i], " βαθμοί"
 Τέλος_επανάληψης
 πλ 0
 Για i από 1 μέχρι 45
  πλ5 0
  Για j από 1 μέχρι 7
   Αν ΒΑΘ[i,j] >= 5 τότε
    πλ5 πλ5 + 1
   Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
  Αν πλ5 = 7 ΚΑΙ sum[i] > 50 τότε
   Εμφάνισε "Προκρίθηκε το: ", ΤΙΤ[i]
   πλ πλ + 1
  Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Αν πλ = 0 τότε
  Εμφάνισε "Δεν προκρίθηκε κανένα"
 Τέλος_αν
 πλκ 0
 Για j από 1 μέχρι 7
  max[j] ΒΑΘ[1,j]
  Για i από 2 μέχρι 45
   Αν ΒΑΘ[i,j] > max[j] τότε
    max[j] ΒΑΘ[i,j]
   Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
  πλmax 0
  Για i από 1 μέχρι 45
   Αν ΒΑΘ[i,j] = max[j] τότε
    πλmax πλmax + 1 
   Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
  Αν πλmax = 1 τότε
   πλκ πλκ + 1
  Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Εμφάνισε πλκ
Τέλος ΘέμαΔ
Advertisement