Εδώ μπορείτε να βρείτε ασκήσεις υπό τη μορφή 3ου και 4ου θέματος, όπως αυτά αναφέρονται στις εκφωνήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

  • Αλγόριθμος σχολείο
    Μια άσκηση που συνδυάζει δομές ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης, πίνακες (1D, 2D), ταξινόμηση, σειριακή αναζήτηση.
  • Συγχώνευση 1
    Μια άσκηση που συνδυάζει δομές ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης, πίνακες (1D), ταξινόμηση, συγχώνευση και υποπρογράμματα.
  • America’s Cup Μια άσκηση που συνδυάζει δομές ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης, καθώς επίσης πίνακες (1D, 2D) και υποπρογράμματα.
Advertisement